KİŞİSEL GELİŞİM | Lidersiz Asla

LİDERSİZ ASLA…

 

Yrd.Doç.Dr. İbrahim İ. ÖZTAHTALI

Türkün Holding Eğitim Danışmanı

 

Yeryüzünde nereye bakarsak bakalım, neredeyse etrafımızda hüküm süren tüm canlılar birlikte yaşama becerisini kazanmanın yanında birlikte sürdürdükleri yaşamlarında mutlaka bir yönlendirici, organize edici, baskın bir karakterin varlığını hissettirir. Belki de bu doğal bir ihtiyaçtır.

İnsan topluluklarında da bilinen ilk çağlardan bu yana en küçüğünden en büyüğüne insanlar, bir baskın karakterin gölgesi altında yaşam sürmüşlerdir. Bu yaşam, bazen kaba güç ve zorla bazen de edinilmiş çeşitli imtiyaz ve becerilerle idare edilmiştir. Bu baskın karakterin adı, liderdir.

Modern dünyada liderlik kavramı eskiye göre oldukça kabuk değiştirse de özünde taşıması gereken evrensel değerler değişmemiştir. Liderlik, bir bütünlüğü ifade eder. İçerisinde adalet, tutarlılık, güçlü bir karakter, ileriyi görme becerisi, iyi niyet, tedbir gibi kavramlar bulunur. Bunlardan birinin dahi olmayışı ya da zayıf kalışı liderliğin kalitesini olumsuz etkiler.

Ekip çalışmasının iş dünyasının vaz geçilmez kavramlarından biri olduğu çağımızda, lidersiz bir ekibin ekip olamayacağı, iyi bir lidere sahip olmayan ekiplerin ise başarılı olamayacağı açıktır. Belirlenmiş hedefler doğrultusunda ekibini bir lokomotif gibi sürükleyen lider, aynı zamanda ekibin bir parçası olduğunu ve ekibin içinde olduğunu da asla unutmamalıdır.

Her Ekibin Bir Lideri Olmalı

Liderlik becerisi elbette geliştirilebilir. İyi bir liderin sahip olması gereken temel beceriler şunlar:

İyi bir lider amaçlanan konular hakkında akıllıca ve ilgi çekici bir şekilde

konuşabilme yeteneğine sahip olmalı, bu konuda zayıfsa mutlaka kendini geliştirmelidir.

Ekibin enerji düzeyini gözleyebilme ve bunda bir düşüş

olursa tekrar yükseltebilme becerisini geliştirmelidir.

Ekip üyeleri arasında ortaya çıkan çatışmaları yönetebilme

Becerisine sahip olmalıdır.

Kişisel fikirleri ekip fikirleri haline getirebilmeli, ekip üyelerinin bu fikirleri geliştirebileceği bir ortam oluşturabilmelidir.

Ekip içinde  problem çözme tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olmalıdır.

Lider, iyi bir zamanlama duygusuna sahip olmalıdır.

 

İyi Bir Liderin Özellikleri Neler Olmalı?

Liderlik kavramı çeşitli şekillerde kılık değiştirerek edinilmiş olabilir: müdür, şef, usta, kaptan…  Hepsinin ortak paydası beceridir. Günlük yaşamda yapay liderlerle de karşılaşabiliyoruz. Atama ya da başka gerekçelerle yönetici olmuşlar… Fakat iyi bir lider olabilme becerisine sahip değiller. Liderlik ayni zamanda liyakat anlamına da gelmelidir. İyi bir liderin özellikleri arasında şunlar olmalı:

Ekip üyelerine ne yapacaklarını söylemek yerine, onları keşifler yapmaya yöneltecek iyi dinleme ve sorgulama becerilerine sahip olma

En başta üyelerin yetenek ve kapasitelerini ortaya çıkararak, güven ve tecrübe kazanmaları için iyi yönlerini ön plana getirmek

Ekibin karşılaşacağı değişiklerle baş etmeyi öğrenmek

 

Zayıf Bir Ekip Liderinin özellikleri:

Ekibinizin liderinde şu özellikleri gözlemliyorsanız başarı sizden oldukça uzaktır eğer mucizeler olmayacaksa:

Liderlik yeteneklerinden yoksun

Tutarsız

Ekip karşıtı felsefeye sahip

Ekibe Uygun olmayan üyeleri seçen

Ekipteki diğer kişilere bağlılığı olmayan

Olumlu ortam yaratmada başarısız

Başarıya ilgisiz

Kurumsal rol hakkında net değil

Etkili çalışma yöntemleri yok

Rolleri tanımlamada zorluk çeken

Eleştiri ve tenkitleri birleştiren

Bireysel gelişimi göz ardı eden

Yaratıcı potansiyele zorla boyun eğdiren

Zayıf takım içi ilişkilere hoşgörü gösteren

Çelişkiyi yıkıcı olarak kullanan

Risk almayı teşvik etmeyen

Kişisel tepki yollarını tıkayan

Zamanı kötü kullanan

Düşük standartlara izin veren…

 

Güçlü Ekip Liderinin Özellikleri:

Güçlü liderlik yeteneklerine sahip

Tutarlı

Ekip felsefesini destekleyen

Ekip için titizlikle uygun üyeleri seçen

Ekipteki diğer kişilere bağlılığı olan ve kendini ekibin içinde gören

Olumlu ortam yaratan

Başarıya motive edilen

Kurumsal rolü açıkça tanımlayan

Etkili çalışma yöntemleri kullanan

Bireysel rolleri tanımlayan

Kişisel eleştirisiz tenkit yapan

Bireysel gelişimi destekleyen

Yaratıcı potansiyeli cesaretlendiren

Sağlıklı ekip içi  ilişkiler geliştiren

Çelişkiyi yapıcı yönde kullanan

Risk almayı teşvik eden, inisiyatif kullanmayı destekleyen

Tepki almayı yararlı bulan

Zamanı iyi kullanan

Yüksek standartlar koyan

bir lideriniz varsa başarı parmaklarınızın ucu kadar yakındır. Mucizelere ihtiyacınız yoktur. İhtiyacınız olan tek şey çalışmaktır.

 

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.