Çevre Politikamız

Türkün Holding’in uzun yıllara dayanan köklü ve güçlü marka algısı en iyi şekilde geleceğe
taşımak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarda
çevresel yönetim uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

 

Dünyamıza karşı sorumluluklarımızın bilincinde bir şirket olarak, kaynakların etkin ve verimli
kullanımına öncelik veriyor; gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak için de tüm
faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz.

 

‘Çevre odaklı’ üretim anlayışımızı üretimin her aşamasında etkin şekilde uygularken, düşük
karbon emisyonuna yönelik çözümler üretiyor; bugünü değil daima geleceği ön planda
tutuyoruz.

 

Tüm insanlığı etkileyen küresel iklim değişikliğine karşı, ‘yeşil’ ve ‘çevreci’ üretim
sorumluluğuyla hareket ederek hem çevremizin hem de insanlığın geleceğine katkı
sağlamayı hedefliyoruz.

 

High-end döşemelik ve perdelik kumaşlar ile ev tekstili ürünlerin tasarım faaliyetlerini,
üretimini, pazarlamasını ve satışını yapan şirketimizin sürdürülebilirlik odağındaki stratejileri
doğrultusunda, temiz ve sağlıklı bir çevre için ekosistemin korunmasını ve gelecek nesillere
aktarılmasını da hedefliyoruz.

 

Çevre Politikamızda;

 

– Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek endüstriyel kirliliği önleyerek, bahse konu
kirliliği kaynağında en aza indirgeyeceğimizi, atıklarımızı kontrol altında tutup
minimize edeceğimizi, kaçınılmaz atıklar için de geri kazanım veya bertarafı en etkili
şekilde sağlayacağımızı,

 

– Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutarak
karbon salınımını azaltacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara
yöneleceğimizi,

 

– Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel farkındalığını artırıcı eğitim ve
etkinliklere imza atarak onları bilgilendirmeyi ve şirketimizin amaç / hedeflerine ekip
bilinciyle ulaşmayı,

 

– Tüm iş süreçlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile faaliyetlerimizden kaynaklanan
çevresel etkileri değerlendirerek, sürdürülebilir bir üretim sistemi kurmayı,
– Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek acil durum ve kazalarda, çalışanlarımıza ve
çevreye olabilecek etkileri en aza indirecek tedbirler almayı,

 

– Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, yerel ve global çevresel standartların
uygulanabilir şartlarını dikkate alıp, uyulması gereken tüm yasa ve yönetmeliklere
uymayı taahhüt ederiz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol TÜRKÜN

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.