Hedef ve İlkeler

Kurumsal stratejik planlama çalışması; bir kurumun var oluş nedenlerini ve bunu kimler için yaptığını ortaya koyan MİSYON, gelecekte ulaşmak istediği yeri anlatan VİZYON, tüm bunları gerçekleştirirken bağlı kalmayı taahhüt ettiği DEĞERLER bazında, orta ve uzun vadede gerçekleştirmek istediği AMAÇLARI belirlemek, bunları daha kısa vadeli HEDEFLER haline getirerek de kurumun tüm kaynaklarını bu plana göre harekete geçirmeyi hedefleyen bir yönetim aracıdır.

 

TÜRKÜN HOLDİNG, kendi kaynaklarını paydaşları olan çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ülkesi ve ortaklarının çıkarlarına en uygun şekilde yönetmek amacıyla, STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINI benimsemiştir.

 

Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün’ün de onayını alan MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER ışığında, Türkün Holding’in stratejik amaçlarının belirlenmesine yönelik olarak Türkün Holding ve bağlı firmalarının üst düzey yöneticileri ile bir dizi toplantı düzenlenmiş ve Türkün Holding’i geleceğe taşıyacak Stratejik Alanlar, Stratejik Amaçlar ve Hedefler belirlenmiştir.

 

Belirlenen hedefler, Türkün Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm firmalar için ortak hedeflerdir ve her bir firma, Türkün Holding’in hedefine ulaşmasında sağlayacağı katkıyı kendi alt hedefleriyle, süreç hedefleriyle ve faaliyet planlarıyla desteklemektedir.

 

Çöldeki kervanın lideri, sürekli değişen seraplar arasında yolunu bulabilmek için elindeki pusulayı veya gökyüzündeki yıldızların şeklini izler. Yıldızlar varılacak yer değildir, ancak bir sonraki vahaya ulaşmak için güvenilir birer kılavuzdur.

 

Türkün Holding de kendisini ve hizmetlerini geleceğe taşıyacak 10 adet stratejik amaç belirlemiştir.

 

Bunlar;

 

  • Çalışan Niteliklerini Yükseltmek

Türkün Holding, çalışanların eğitim ve bilgi düzeylerini artırarak yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitimler gerçekleştirmeyi, personel verimliliğini yükselterek tüm süreçlerde etkinliği ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

 

  • Bilişim Yeteneklerini Artırmak

Türkün Holding, dijital dünyadaki varlığını güçlendirmek üzere yeni WEB sitesini hizmete almış, bu WEB sitesi üzerinden de doğrudan ve dolaylı olarak başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına hizmet vermeyi hedef olarak belirlemiştir. Ayrıca e-ticaret ve e-iletişim olanaklarının daha etkin olarak değerlendirilmesi de hedeflenmiştir.

 

  • Teslimat Hizmetini Geliştirmek

Türkün Holding, müşterilerine doğru kaliteyi, doğru miktarda, doğru fiyata ve doğru zamanda sunma felsefesinden ödün vermemektedir. Bunun için zamanında teslimat başta olmak üzere müşteriye beklentilerinin ötesinde hizmet sunmayı hedeflemektedir.

 

  • Müşteri Memnuniyetini Artırmak

Müşteri, Türkün Holding’in var oluş nedenleri arasında başta gelir. Bu nedenle müşteriyi memnun etmek, Türkün Holding’in başlıca gelecek güvencesidir.

Müşterinin nabzını sıklıkla tutmak, müşteriden gelen bilgileri anında ilgili süreçlere iletmek ve müşterilerin talep ve beklentilerini, tüm süreçlerin doğal ve en önemli girdisi haline getirmek, müşteri odaklılığın temel gerekleridir.

 

  • Tasarım Yeteneğini Geliştirmek

Tasarım gücü, Türkün Holding’in başlıca farklılığıdır. Bu farklılığı geliştirmek, Türkün Holding’in uluslararası pazarlarda daha güçlü olmasını sağlayacak temel etkenlerden biridir.

 

  • Üretim Teknolojilerini Geliştirmek

Bir tasarımın hayata geçirilebilmesinin tek yolu, tasarıma uygun üretim teknolojisinin mevcudiyetidir. Türkün Holding, üretim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli izlemekte ve en yeni teknolojileri kullanmak amacıyla yatırımlarını bu yönde sürdürmekte kararlıdır.

 

  • Kalite Standartlarını Geliştirmek

Türkün Holding, ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirme felsefesi çerçevesinde analiz ederek, aksiyon planları hazırlamakta ve uygulamaktadır. Toplam Kalite anlayışı içerisinde, tüm süreçlerin ve süreç girdilerinin izlenmesi ve analiz edilmesi, kalitesizliklere anında müdahale edilmesi, kalıcı çözüm geliştirilmesi ve bu yolla kalitesizliklerin önüne geçilerek kalite oranlarının iyileştirilmesi, Türkün Holding’in temel hedefidir.

 

  • Pazarlama Faaliyetlerini Geliştirmek

Türkün Holding, yurt içinde ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerini etkinleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak müşteri temsilcilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi, müşteri ziyaretleri ve fuar katılımlarının sonuçlarının ayrıntılı olarak analiz edilerek de etkinliğinin artırılması sağlanmaktadır.

 

  • Marka Tanınırlığını Artırmak

Türkün Holding, bünyesindeki markaların tanınırlığı ve konumlandırılması konusunda reklam, sponsorluk ve benzeri uygulamalarla, müşteri kitlesine daha etkin olarak ulaşmayı hedeflemektedir.

 

  • Farklı Sektörlerdeki Yatırım İmkanlarını Araştırmak

Türkün Holding, halen faaliyet gösterdiği alanlarda etkinliğini artırmanın yanı sıra, Türkün Holding’in geleceğini güvence altına almak amacıyla gelişen sektörlere yatırım yapma konusunda da araştırmalarını sürdürmektedir.

 

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.