Etik İlkelerimiz

Sahip olduğumuz etik değerlerimizi çalışma hayatımıza fayda sağlayacak klavuz olarak görmekte, ayrıca icraatlarımız ile uygulamalarımızda karşılaştığımız belirsizlik ve boşluklarda gerek çalışanlarımıza gerekse yönlendirenlere karar almada yardımcı olduğuna, daha verimli bir çalışma sağladığına inanmaktayız.

 

Dürüstlük:

İlişkilerin yürütülmesinde esas alınan en başta gelen değerimizdir. Çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çevremize bu değerimizi zedeleyecek davranışlar sergilemeyiz. Sözümüz ile davranışlarımızın aynı olmasına önem veririz. Her konuda açık, aldatmacadan uzak, her türlü şartlar altında doğruyu dolaysız olarak söyleriz ve etik standartları her durumda herkese aynı şekilde uygularız.

 

Sorumluluk:

İşimizde ve davranışlarımızda bireysel sorumluluktan, takım halinde hareket etmekten ödün vermez, yaptığımız işlerin sorumluluğunu kabul etmekten kaçınmayız. Sorumluklarımız doğrultusunda herkes ne yapacağını bilir ve hızlı hareket ederiz. Firmalarımızın menfaatlerini ön planda tutar, olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınırız.

 

Saygı: 

Herkesin birbirine karşı saygısı ve güveni vardır, çalışanların haklarına, bireysel farklılıklara değer verilir. Çalışanlar kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranır.

 

Mükemmeliyet: 

İşlerimizde istediğimiz sonuca ulaşmak için, işimizi ilk seferinde doğru, farklı, değer yaratan bir coşkuyla yaparız. Bizden beklentisi olanların ihtiyaçlarını karşılamak ve en iyi sonuçları üretmek için, sahip olduğumuz kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.