İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

High-end döşemelik ve perdelik kumaşlar ile ev tekstili ürünlerin tasarım faaliyetlerini,
üretimini, pazarlamasını ve satışını yapan şirketimiz önceliğimiz daima insan olup iş sağlığı
ve güvenliği şirket kültürümüzün önemli bir parçasıdır.
İş güvenliğinin insan hayatına verilen bir değer olduğu bilinciyle, iş sağlığı ve güvenliği
konusunda önleyici aksiyonlar alıyoruz.

İnsana saygı ilkesi çerçevesinde, sürekli iyileştirme yaklaşımını tüm süreçlerimizde olduğu
gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda da kararlı bir şekilde uygulamaktayız.

Aynı zamanda, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ile iş sağlığı ve
güvenliği konusundaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Sistematik bir yaklaşımla; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimine katkı sağlamak, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri minimize etmek ve bu konuda toplum nezdinde
farkındalığı artırmak için adımlar atıyoruz.

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefimizle, insan hayatına değer katacak uygulamalara
imza atarak, sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak için
çalışmalarımız devam edecek.

İSG Politikamızda;
– İşyerinde sağlıklı ve güvenliği bir çalışma ortamı oluşturulması temel önceliğimizdir.
Bu kapsamda, oluşabilecek her türlü maddi manevi kayıpları en aza indirmeyi,
faaliyetlerimiz sırasında çalışanların yaralanma, sağlığının bozulması ve tehlikelere
karşı her türlü önleyici ve koruyucu tedbiri eksiksiz şekilde uygulamayı,
– Çalışanlarımızın, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tüm süreçlerine aktif
olarak dahil olmalarına önem veriyor, onların görüşlerine değer veriyoruz. İSG
konusunda düzenli eğitimler gerçekleştirerek de çalışanlarımızın iyi bir iş sağlığı ve
güvenliği bilincine erişmelerine katkı sağlamayı,
– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm yasal ve diğer şartların, ulusal ve
uluslararası İSG mevzuatlarına uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini,
– Her alanda sürekli iyileştirme hedefimiz kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği
sistemlerimizin performansının artırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt
ediyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol TÜRKÜN

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.