Sağlıklı Bir Gelecek İçin Atık Yağları Topladık

Evlerimizde ve işyerimizde kullanılan ve daha sonra dökülen atık yağlar, lavaboya döküldüğü zaman dren sistemine sıvanmakta, kanalizasyon borusu iç cidarında diğer atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olmaktadır. Bu şekilde tıkanıklıklara ve taşmalara neden olarak kanalizasyon sistemine ve arıtılması gereken atık yükünü arttırarak atık su arıtma tesislerine zarar vermekte ve bakım ve işletme maliyetini arttırmaktadır.

Bitkisel atık yağların bir litresinin suya karışması bin ton suyun kirlenmesine sebep olmakta, arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar, denizlere, göllere ve akarsulara ulaştığında suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; başta balıklar olmak üzere ortamdaki diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açmaktadır.

Ayrıca atık bitkisel yağlar özgül ağırlıkları nedeniyle su yüzeyini bir film tabakası gibi kaplamakta ve oksijen transferini önleyerek su altı canlı varlığını yok etmektedir. Atık yağlar denizanası oluşumunu da hızlandırır.  Bu nedenle atık yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak doğaya verilmesinin önlenmesi gerekmektedir.

Bu bilinçle Çevre ve Doğa Topluluğumuz tarafından 2016 yılında başlatılan Atık Yağ Toplama çalışmaları ile toplanan atık yağları teslim ettik.

Atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırmak için farkındalık yaratmak noktasında gerçekleştirdiğimiz Atık Yağ Toplama Kampanyası ile bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararı önlemeyi, gelecek nesiller için sağlıklı yarınlar oluşturmayı,  bitkisel atık yağların ekonomiye kazandırmayı, doğayı bu yağların atılmasından kaynaklanacak kirlilikten koruyarak çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladık.

Web sitemizde sizlere en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.